Şiir Ekle

Feqîyê Teyran - Îro Ji Dest Husna Hebîb Sözleri

Feqîyê Teyran - Îro Ji Dest Husna Hebîb şiirinin Kürtçe sözleri...

Kürtçe SözleriÎro ji dest husna hebîb sergeste û heyran im ez
Min eşq û muhbet bûn nesîb sewadê sergerdan im ez

Eşqê gelek sewda kirin bê mal û bê mewda kirin
Nûra çira winda kirin Mûsayê Imran im ez

Mûsa ji dest husna bi nûr şêrîniya xalên di hûr
Secde bire ber Kohê Tûr nêzîkî remzê wan im ez

Remzê ku dê dilber bikin carek bi çeşman seyr bikin
Dê kohê Qaf ker ker bikin mecrûhê pir-kovanim ez
KurtceBilgi.Com

Min ah ji dest kovan û qehran min sebr nayêt li sehran
Şubhetê mewcên di behran qulzemê umman im ez

Qulzem û behrên di heftê agirê eşqê ku keftê
Dê bisojit subhe neftê min diye, pê zanim ez

Min diye muhbet çi reng e sohtim edoja pir-ye’ke
Min mudam dil jê biheng e bi nalîn û efxan im ez

Nalîna teyr û tuyûran kalîna çeng û bilûran
Xulxulên di qesr û qusûran bulbulê xoşxan im ez

Bulbulim daîm dixwînim ez yeqîn ez te bibînim
Dîn dibim sewda dimînim serxoş û sukran im ez
KurtceBilgi.Com

Serxoş û ebter kirim te ji illeta rengzer kirim
Te sotim û ker ker kirim tu agir î buryan im ez

Agir û pêta di dil da me’neyan daxan ku hilda
Ew kitab naçit du cilda hafizê medhan im ez

Hafizê medh û pesendan rohiya mehbûb û rindan
Bê hisab werbûn di findan satiyê bêcan im ez

Soti me qet pêt û nar ne kuştîme derb lê diyar ne
Min demek sebr û qerar ne nexweşê pir-jan im ez

Nexweşê reng lê nemayî dest li ser falê nihayî
Wan digot ji çavê giyayî kûştiyê e’ynan im ez

Kuştime herdu ‘uyûnan yan kî yêd nisbet ji nûnan
Radikit ew qetl û xûnan girtiyê zindan im ez

Girtî me insaf di mîr ne qazî û muftî ve bîr ne
Qeyd kirim kes bê xebîrne bendeyê hicran im ez
KurtceBilgi.Com

Ma di benda firqeta te canfidayê xidmeta te
Da bibînim rehmeta te nobedarê xanim im ez

Nobedarê qullehê xo dergevanê dergehê xo
Bîne bîr û agahê xo tûleyê asîtan im ez

Tûleyê dergahê yar im şev û rojan nobedar im
Westayê der întîzar im çavrêyê Sultan im ez

Çavrêyê sirra li pêş im meqseda ezlê feniş im
Hicreta Yûsuf dikêşim Ye’qûbê Ken’an im ez

Kor e bo Ye’qûb ji dînê j’perdeya daxa evînê
Ger dibên veke birînê hewceyê Lokman im ez

Wan digot Lokman tebib e gote min xef ‘endelib e
Şafiyê derdan hebîb e pê bawer û îman im ez

Sond dixwim sa’id û destan kevir û seylêd li bestan
Min bi xom li curhan bebestan be rahet û asan im ez

‘Aşiqa rahetya kêm e agir û pêt a dilê me
Çend hezar medhan dibême muhitê esman im ez

Xwezî min sed ser hebûna sed hezar dev pê ve bûna
Ew hemûl’medhên te bûna hêj bi wan niqsan im ez
KurtceBilgi.Com

Ez kiz û zer bûm ji qehrê dê devêk çibkit ji behrê
Yan du çav çibkin ji sehrê bê dîtina eynan im ez

Sed hezar çav min divêna bayekî perde hilîna
Xet û xal min têr bidîna eşqe qûtî can im ez

Her kesê eşq tê eser kit sed hezar perdan di ber kit
Hemuyan dê ker be ker kit tazî yû ‘uryan im ez

Perde çû ez mame tazî dil sirra mehbûb dixazî
Min ibadet eşq û bazî bê mey û meyxan im ez
KurtceBilgi.Com

Xaniya bade û mey tê mexnî yû hem çeng û ney tê
Min ji eşqan heye-hey tê serxweş û sukran im ez

Serxoşê ava heyatê meclisa reqs û sematê
Dê çi kim bi sewn û selatê b’kûzê û fîncan im ez

Ew meyê gerden dirêjan şîşe û wan bade rêjan
Min nema hiş li nivêjan li deftera dînan im ez

“Mim” û “Hê” aqil vederda sicleya eşqê û derda
Lew qelem anî bi ser da me’fuyê Xufran im ez

Sözlerin Okunuşu İro jı dest hüsna hebib sergeste u heyran ım ez
Mın eşq u mühbet bun nesib sewadê sergerdan ım ez

Eşqê gelek sewda kırın bê mal u bê mewda kırın
Nura çıra wında kırın Musayê Imran ım ez

Musa jı dest hüsna bı nur şêrinıya xalên dı hur
Secde bıre ber Kohê Tur nêziki remzê wan ım ez

Remzê kü dê dılber bıkın carek bı çeşman seyr bıkın
Dê kohê Qaf ker ker bıkın mecruhê pır-kovanım ez
Kürtçe Bilgi

Mın ah jı dest kovan u qehran mın sebr nayêt lı sehran
Şübhetê mewcên dı behran qülzemê ümman ım ez

Qülzem u behrên dı heftê agırê eşqê kü keftê
Dê bısojıt sübhe neftê mın dıye, pê zanım ez

Mın dıye mühbet çı reng e sohtım edoja pır-ye’ke
Mın müdam dıl jê bıheng e bı nalin u efxan ım ez

Nalina teyr u tüyuran kalina çeng u bıluran
Xülxülên dı qesr u qüsuran bülbülê xoşxan ım ez

Bülbülım daim dıxwinım ez yeqin ez te bıbinım
Din dıbım sewda dıminım serxoş u sükran ım ez
Kürtçe Bilgi

Serxoş u ebter kırım te jı ılleta rengzer kırım
Te sotım u ker ker kırım tü agır i büryan ım ez

Agır u pêta dı dıl da me’neyan daxan kü hılda
Ew kıtab naçıt dü cılda hafızê medhan ım ez

Hafızê medh u pesendan rohıya mehbub u rından
Bê hısab werbun dı fından satıyê bêcan ım ez

Sotı me qet pêt u nar ne küştime derb lê dıyar ne
Mın demek sebr u qerar ne nexweşê pır-jan ım ez

Nexweşê reng lê nemayi dest lı ser falê nıhayi
Wan dıgot jı çavê gıyayi kuştıyê e’ynan ım ez

Küştıme herdü ‘üyunan yan ki yêd nısbet jı nunan
Radıkıt ew qetl u xunan gırtıyê zından ım ez

Gırti me ınsaf dı mir ne qazi u müfti ve bir ne
Qeyd kırım kes bê xebirne bendeyê hıcran ım ez
Kürtçe Bilgi

Ma dı benda fırqeta te canfıdayê xıdmeta te
Da bıbinım rehmeta te nobedarê xanım ım ez

Nobedarê qüllehê xo dergevanê dergehê xo
Bine bir u agahê xo tuleyê asitan ım ez

Tuleyê dergahê yar ım şev u rojan nobedar ım
Westayê der intizar ım çavrêyê Sültan ım ez

Çavrêyê sırra lı pêş ım meqseda ezlê fenış ım
Hıcreta Yusüf dıkêşım Ye’qubê Ken’an ım ez

Kor e bo Ye’qub jı dinê j’perdeya daxa evinê
Ger dıbên veke bırinê hewceyê Lokman ım ez

Wan dıgot Lokman tebıb e gote mın xef ‘endelıb e
Şafıyê derdan hebib e pê bawer u iman ım ez

Sond dıxwım sa’ıd u destan kevır u seylêd lı bestan
Mın bı xom lı cürhan bebestan be rahet u asan ım ez

‘Aşıqa rahetya kêm e agır u pêt a dılê me
Çend hezar medhan dıbême mühıtê esman ım ez

Xwezi mın sed ser hebuna sed hezar dev pê ve buna
Ew hemul’medhên te buna hêj bı wan nıqsan ım ez
Kürtçe Bilgi

Ez kız u zer bum jı qehrê dê devêk çıbkıt jı behrê
Yan dü çav çıbkın jı sehrê bê ditına eynan ım ez

Sed hezar çav mın dıvêna bayeki perde hılina
Xet u xal mın têr bıdina eşqe quti can ım ez

Her kesê eşq tê eser kıt sed hezar perdan dı ber kıt
Hemüyan dê ker be ker kıt tazi yu ‘üryan ım ez

Perde çu ez mame tazi dıl sırra mehbub dıxazi
Mın ıbadet eşq u bazi bê mey u meyxan ım ez
Kürtçe Bilgi

Xanıya bade u mey tê mexni yu hem çeng u ney tê
Mın jı eşqan heye-hey tê serxweş u sükran ım ez

Serxoşê ava heyatê meclısa reqs u sematê
Dê çı kım bı sewn u selatê b’kuzê u fincan ım ez

Ew meyê gerden dırêjan şişe u wan bade rêjan
Mın nema hış lı nıvêjan lı deftera dinan ım ez

“Mım” u “Hê” aqıl vederda sıcleya eşqê u derda
Lew qelem ani bı ser da me’füyê Xüfran ım ez

Îro Ji Dest Husna Hebîb şiirinin Türkçe çevirisi henüz eklenmemiştir.
© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.

Albüm | Atasözleri | Biyografi | Erkek İsim Anlamları | Frekans | Galeri | Hazır Mesajlar | Hikaye | İlahi Sözleri | İsim | İsim Telaffuzları | İslam | Karikatür | Kız İsim Anlamları | Kürt Dili | Kürtçe Beddualar | Kürtçe Dualar | Masal & Hikaye | Nasıl Denir? | Nedir? | Radyo | Sanatçılar | Şarkı Sözleri | Şiir | Sözlük | Ünlü Sözleri | Video |

Gizlilik Politikası İletişim Kullanım Şartları Reklam

Firma Diyarbakır | Kürtçe Çeviri | Kürtçe Frekans | Kürtçe Sözlük | Radyo |

HESAPLARIM.NET İLE TÜM HESAPLARINIZ NET
REKLAM
Kürtçe Bilgi
Kürtçe Bilgi, Kürtçe alanında farklı kategorilerde içerik sağlayan geniş kapsamlı bir portaldır.
Sözlük, Şarkı sözleri, Biyografi, Edebiyat, Hazır mesajlar, Masal, Hikaye, Şiir, Radyo ve daha fazlası için Kürtçe Bilgi...

© KurtceBilgi.Com. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece KurtceBilgi .Com'a aittir. Site içerisinde yer alan veriler, kâr amacı gütmedikçe her türlü sosyal paylaşım platformlarında ve uygulamalarında paylaşılabilir. Ancak başka bir sitede paylaşılamaz.Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını gizlilik politikamız çerçevesinde, kabul etmiş sayılıyorsunuz.